facebooktwittermail

Rutegård hakar på Paulsen

Åke Rutegård överväger att haka på Marit Paulsens förslag om en gemensam djurskyddslag i EU med skärpta kontroller och en harmonisering av lagstiftningen.

I utarbetandet av den andra djurskyddsstrategin i EU 2011-2015 ges en möjlighet till förändring, skriver vd:n för kött- och charkföretagen i sin ledare i det kommande numret av tidningen Köttbranschen.

Sveriges väg för att skapa djurskydd leder till mindre djurskydd, eftersom produktionen minskar till förmån för andra länders produktion med lägre krav på djurskydd. Konsumenten är inte beredd att betala för det goda djurskyddet, enligt Rutegård.

Han vill att lika regler gäller för medlemsstaterna och att länderna genom den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken, landsbygdsprogrammet, kan välja att stödja produktion som har ett högre djurskydd än vad lagstiftningen kräver.

På så sätt låter man varje företag avgöra om det ligger i deras strategi att ett högre djurskydd än lagstiftningskravet ska ingå, skriver Åke Rutegård.ATL.nu