facebooktwittermail d

Rusning för att prissäkra spannmål

Det stigande spannmålspriset har fått många lantbrukare att säkra delar av sin skörd. Uppskattningsvis är 20 procent av veteskörden redan såld vilket är en högre andel än tidigare år.