facebooktwittermail

Rusning för att prissäkra spannmål

Det stigande spannmålspriset har fått många lantbrukare att säkra delar av sin skörd. Uppskattningsvis är 20 procent av veteskörden redan såld vilket är en högre andel än tidigare år.

FOTO: PER EMGARDSSON

Höga spannmålspriser har fått allt fler lantbrukare att redan nu prissäkra årets skörd. Affärerna är fler, större och ligger tidigare än brukligt.