facebooktwittermail d

Rusforest ökade timmervolymer

Svenska skogsbolaget Rusforest ökade avverkningen och volymerna sågade trävaror vid anläggningen i Magistralny i Ryssland jämfört med kvartal 3 förra året.

Pelletfabriken i Magistralnij ökade produktionen under tredje kvartalet jämfört med samma period förra året.

Försäljningen av sågade trävaror minskade emellertid mot bakgrund av en tuff marknad i Nordafrika.

Vid anläggningen i Ust-Ilimsk räknar man med att nå full kapacitet i slutet av hösten i år.

En ökning

I det tredje kvartalet avverkade Rusforest 109 618 kubikmeter timmer, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med samma kvartal 2015. I årets siffra ingår 31 224 kubikmeter som avverkats i egen regi vid Ust-Ilimsk.

Vid verksamheten i Magistralny ökade avverkningen med 15 procent.

På sågverkssidan rapporteras en produktion om 23 356 kubikmeter, en ökning med 2 procent jämfört med fjolåret.

Försäljningen av sågade trävaror uppgick under kvartalet till 19 844 kubikmeter, en minskning med 5 procent.