facebooktwittermail d

Rusforest nöjd med liten vinst

Skogsbolaget Rusforest lyckades hålla rörelseresultatet på plussidan andra kvartalet i år, trots svåra drivningsförhållanden.

Det justerade rörelseresultatet blev 0,4 (-1,4) miljoner amerikanska dollar för första halvåret 2015.

"Det andra kvartalet är generellt det svagaste på grund av säsongsfaktorer för avverkningen. Och situationen i timmermarknaden är fortsatt utmanande. Trots marknadsfaktorer och en tillfällig säsongsmässig avmattning fortsätter vi att leverera positivt rörelseresultat”, skriver Anton Bogdanov, vd för Rusforest i delårsrapporten.

Av de 445 000 kubikmeter timmer som Rusforest bärgat hittills i år, kom bara 113 000 kubikmeter in andra kvartalet.