facebooktwittermail d

Rusforest: Ledamot säljer 320 000 aktier

Per Brilioth har den 22 november sålt drygt 322.855 aktier i Rusforest, där han är styrelseledamot, till kursen 2:12 kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Dimesilia, ett bolag kontrollerat av två ryska affärsmån, meddelade på onsdagen att bolagets bud om just 2:12 kronor per aktie accepterats av ägare med 84,8 procent av kapitalet.

Budet förklarades ovillkorat och acceptperioden, som löpte ut 21 november, förlängdes inte.