facebooktwittermail

Rusforest köper ryskt skogsbolag

Rusforest har ingått ett avtal om att köpa det ryska skogsbolaget Sibartles i Krasnojarskregionen. Bolaget har en årlig avverkningsrätt på 165 400 kubikmeter på en areal om drygt 105 000 hektar.

Skogsarrendet, cirka 80 kilometer norr om sågverket Bogutjanskij, har en återstående löptid på 43 år, enligt ett pressmeddelande.

Dynamisk fas


Rusforests långsiktiga mål är att nå en produktion på 200 000 kubikmeter sågade trävaror per år genom investeringar i tork- och justerverkskapacitet.

Affären medför att Rusforests konsoliderade avverkningsrätter nu uppgår till omkring 1,98 miljoner kubikmeter, skriver företaget.

- Skogsbruket i Ryssland, och även i Bogutjanskij, är inne i en dynamisk fas med hårdnande konkurrens om skogsråvaran. Vi är därför mycket nöjda med att kunna säkra ytterligare ett skogsarrende i området, säger Rusforests vd Martin Hermansson. ATL.nu