facebooktwittermail d

Rusforest gör resultat på 1,4 miljoner dollar

Skogsbolaget Rusforest redovisar ett resultat efter skatt på 1,4 miljoner dollar för det andra kvartalet 2016 (-1,6).

Resultatet per aktie uppgick till 0:01 dollar (-0:01).

Intäkterna uppgick till 5,8 miljoner dollar (4,9) och Ebitda-resultatet blev 3,0 miljoner dollar (0,3).

I resultatet ingår intäkter om 2,1 miljoner dollar från försäljning av skogstillgångar i Ust-Ilimsk.