facebooktwittermail d

Rusforest expanderar i Arkhangelsk

Rusforest utökar verksamheten i den ryska Arkhangelskregionen genom att köpa Nord Timber Group mot betalning i nyemitterade aktier.

Företaget blir därmed ett av Europas ledande skogsbolag med kontroll över 2,4 miljoner hektar skogsmark med sammanlagt 2,8 miljoner kubikmeter årliga avverkningsrätter, enligt ett pressmeddelande.

- Förvärvet av NTG kommer att påskynda Rusforests utveckling till ett ledande oberoende skogs- och sågverksbolag i Ryssland, som kan leverera högkvalitativa trävaror till den globala marknaden, säger Sven Hirdman, styrelseordförande i Rusforest AB. ATL.nu