facebooktwittermail d

Rusforest avnoteras efter bud

Sågverksbolaget Rusforest avnoteras från Stockholmsbörsens lista First North och sista handelsdag är den 20 januari 2017, efter att budet från en av de tidigare huvudägarna, Dimesilia accepterats.

Dimesilia, som kontrolleras av ryska affärsintressen, kontrollerar redan mer än 90 procent av aktierna i Rusforest.

Dimesilia köpte på sig innehavet i Rusforest under 2016.

Budet, som initialt ansågs för lågt av styrelsen men som man sedan backade upp, ligger på 2,12 kronor per aktie.

Det är samma kurs som bolaget handlas till på måndagsmorgonen.

MARKNADSNOTERINGAR: Hitta aktiekurserna för skogsbolag på ATL.nu