facebooktwittermail d

Rusande massamarknad lyfter Rottneros

En prisökning med 50 procent på massa gjorde att Rottneros rörelseresultat tiofaldigades under första kvartalet.