facebooktwittermail

Rune Andersson köper skog

Småländska Bergs Timber har sålt närmare en tredjedel av koncernens skogsmark för närmare 50 miljoner kronor. Köpare är Rune Anderssons Mellby Gård.

Försäljningen omfattar totalt en areal på 630 hektar, varav 608 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd på 81 000 skogskubikmeter, skriver Bergs Timber i ett pressmeddelande.

Tillskott i kassan

Köpeskillingen landade på 49,4 miljoner kronor efter avdrag för försäljningskostnader. Köpare är Mellby Gård Jordbruks AB, som ägs av företagsledaren och entreprenören Rune Andersson i Sösdala.

Affären har gett en reavinst på 32,1 miljoner kronor, av vilka 27,6 miljoner redovisades som en värdeförändring i tredje kvartalets i resultaträkning, enligt Bergs Timber.

Av köpeskillingen ska 26,8 miljoner kronor användas till amortering av krediter medan återstoden ska stärka bolagets kassa.

Koncernen har efter försäljningen kvar 1 623 hektar skogsmark. Av dessa är 1 429 hektar produktiv skogsmark med en volym stående skog om cirka 218 000 skogskubikmeter.