facebooktwittermail

Rune Andersson i regeringens expertkommitté

Rune Andersson som äger och driver industrigruppen Mellby Gård tar plats i regeringens expertkommitté.

Rune Andersson ska hjälpa regeringen förbättra företags-beskattningen i en nytillsatt kommitté, uppger Dagens Industri.

Tillsammans med meriterade skatteexperter ska de föreslå förändringar på områden som riskkapital och bolagsskatt samt forskning och utveckling.

Företagskommittén leds av HG Wessberg, tidigare statssekreterare på statsrådsberedningen. Ingår i gruppen gör även Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, justitierådet Anita Saldén Enérus, finansrättsprofessor Peter Melz och Åsa Hansson universitetslektor vid Lunds universitet.

Till DI säger Rune Andersson att hans hjärtefråga i gruppen blir att skapa neutralitet mellan lånat kapital och eget kapital i företagandet.

- I dag beskattas det egna kapitalet två gånger medan lånat kapital bara beskattas en gång på grund av avdragsrätten, säger Rune Andersson.ATL.nu