facebooktwittermail d

Rovdjur etablerar sig i Danmark

Mindre jakt, fler transporter och varmare klimat har gett Danmark cirka 500 nya djurarter under åren 2000–2015. Bland de mest uppmärksammade nytillskotten finns rovdjur som varg, guldschakal, mårdhund och gråsäl.

Guldschakalen blev sedd i Danmark första gången 2015. Senast observerades den i april 2017 då den dödade ett lamm hos en fåruppfödare i södra Jylland.
Guldschakalen blev sedd i Danmark första gången 2015. Senast observerades den i april 2017 då den dödade ett lamm hos en fåruppfödare i södra Jylland. FOTO: ISTOCK

Enligt en rapport från Naturhistoriska museet i Aarhus har Danmark blivit 542 djurarter rikare under perioden 2000–2015. Det kommer omkring 40 nya arter om året, skriver webbplatsen Videnskab.dk

Bland nykomlingarna finns arter som varg, mårdhund, guldschakal, tvättbjörn och gråsäl. Forskare debatterar nu om nytillskotten kan utgöra ett hot mot den inhemska floran och faunan.

Nytillskott i näringskedjan

– Helt naturliga system får vi aldrig i Danmark då 80 procent av landet är bebyggt och 65 procent är jordbruksmark, men vi kommer närmare ett naturligt system med vargens intåg i näringskedjan, säger Thomas Secher Jensen, orskare på Naturhistoriska museet i Aarhus till Videnskab.dk.

Han får medhåll av Jens-Christian Svenning, professor vid Institutet för Bioscience vid Aarhus universitet:

– Mer och mer forskning visar att rovdjur i toppen av näringskedjankan forma hela ekosystemet uppifrån och ned på ett positivt sätt. De påverkar mängden växtätare och skapar därmed mer varierande miljöförhållanden och ger plats åt fler arter, säger han.

Invasiva arter kommer också

Bland de nya arter som dykt upp i Danmark finns varg, mårdhund, guldschakal, tvättbjörn och gråsäl. När jakttrycket minskat i andra europeiska länder har exempelvis vargen flyttat från Polen via Tyskland och sedan vandrat in i Danmark. Guldschakalen har vandrat in från Balkan eller från trakterna kring Rumänien och Bulgarien.

Mårdhunden och tvättbjörnen finns med på den lista med invasiva arter som EU:s medlemsländer har förbundit sig att försöka stoppa eftersom arterna förorsakar betydande ekonomiska skador samt utgör ett hot mot inhemsk flora och fauna.

LÄS MER: Krav på att bekämpa giftig växt