facebooktwittermail

Roundup orsakade cancer enligt dom i USA

En amerikansk domstolsjury fann på tisdagen att tyska kemi- och läkemedelskoncernen Bayers omtvistade glyfosatbaserade ogräsbekämpningsmedel Roundup orsakar cancertypen non-Hodgkins lymfom.

Forskning från USA har funnit tecken på att Roundup är potentiellt giftigare för mänskliga celler än själva substansen glyfosat.
Forskning från USA har funnit tecken på att Roundup är potentiellt giftigare för mänskliga celler än själva substansen glyfosat. FOTO: ALEX MILAN TRACY

Rättsfallet har vållat stor uppmärksamhet, då det antas leda till en dom som blir vägledande för hundratals liknande fall kring bekämpningsmedlet, som föll in i Bayers portfölj vid bolagets fusion med amerikanska Monsanto i fjol, rapporterar flera medier.

Juryavgörandet är det andra, efter att Bayer 2018 dömts att betala 289 miljoner dollar i skadestånd. Om Bayer ska lastas och tvingas betala ska bedömas i en separat rättegång som påbörjas på onsdagen med samma jury.

Non-Hodgkins lymfom kännetecknas av okontrollerad tillväxt i lymfvävnad, en vävnad som är avgörande för kroppens infektionsförsvar.

Kemikoncernen tvår dock likt tidigare sina händer efter juryavgörandet.

”Vi är säkra på att beviset i fas två kommer bevisa att Monsantos agerande har varit tillbörligt och att bolaget inte kan lastas för cancerfallet”, skriver Bayer i ett uttalande.

Aktien föll

Marknaden verkar inte lika övertygad om Bayer-Monsantos oskuld. Aktien är 10 procent lägre på handelsplatsen Tradegate jämfört med gårdagens stängning.

Bekämpningsmedlet glyfosat har tidigare klassificeras som sannolikt cancerframkallande av flera forskningsstudier. Bland annat har Världshälsoorganisationens cancerforsknings-institut IARC hävdat medlets cancerframkallande effekter i en artikel publicerad i ansedda The Lancet 2015, baserad på studier i USA, Sverige och Kanada.

Studien har motsagts i en senare rapport från ett gemensamt möte i maj 2016 mellan FN-organen WHO och FAO. Där drogs slutsatsen att glyfosat inte är cancerframkallande för människor via kost.

Forskning från USA har dock funnit tecken på att Roundup är potentiellt giftigare för mänskliga celler än själva substansen glyfosat.

Ogräsmedlet används inom jordbruk och kan lämna rester i livsmedel och vatten liksom i offentliga parkmiljöer. Svenska producenter får i huvudsak bara använda glyfosat efter skörd och före sådd, men medlet brukas ändå i stora mängder. Försäljningen av glyfosat i Sverige uppgick 2017 till 485 ton, enligt Kemikalieinspektionen.