facebooktwittermail d

Rottneros visar resultat på 49 miljoner

Planerade produktionsstopp väntas kosta 65 miljoner.

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 49 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017.
Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 49 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017. FOTO: ROTTNEROS

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 49 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (46). Resultatet per aktie uppgick till 0:32 kronor (0:30).

Nettoomsättningen uppgick till 472 miljoner kronor (413), motsvarande en ökning om 14 procent.

Resultatet före skatt blev 62 miljoner kronor (57).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53 miljoner kronor (52).

Produktionsstopp

Rottneros uppskattar att planerade produktionsstopp vid Rottneros Bruk och i Vallvik kommer att påverka kostnaderna med 10 miljoner kronor respektive 55 miljoner kronor. Det framgår av rapporten.

Rottneros Bruk genomför sitt planerade stopp i september medan Vallvik planerar att stoppa produktionen i början av det fjärde kvartalet.

Läs mer: Förpackning av papper kan ersätta plast

Läs mer: Bra start för Rottneros