facebooktwittermail d

Stark trend för Rottneros

Rottneros gynnas av en stark marknad, men oroas av effekterna av sommartorkan och skogsbränderna.

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 73 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (49). Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:32). Nettoomsättningen uppgick till 596 miljoner kronor (472). Resultatet före skatt blev 90 miljoner kronor (62). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69 miljoner kronor (53).

Massapriserna steg under andra kvartalet och var 33 procent högre jämfört med andra kvartalet i fjol och 17 procent högre än årets första kvartal.

”Priserna fortsätter upp”

Rottneros resultat påverkades dock negativt under kvartalet av massaprissäkringar, liksom av stigande vedpris.

Rottneros bruk.
Rottneros bruk.

”Marknaden är fortsatt mycket stark. Priserna fortsätter upp och vi ser inga tecken på att den gynnsamma balansen mellan utbud och efterfrågan ska dramatiskt förändras i närtid”, skriver Rottneros vd Lennart Eberleh i bolagets delårsrapport.

Samtidigt pekar han på att vedsituationen är ett orosmoln som en följd av torkan och de omfattande skogsbränder som rasar runt om i Sverige. Hur detta konkret kommer att påverka bolaget ger delårsrapporten inget tydligt svar på.

Positiva utsikter

”Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att förstå och bedöma konsekvenserna för oss”, skriver Rottneroschefen vidare.

Rottneros ger ingen preciserad prognos för framtiden, men Lennart Eberleh konstaterar att marknadsläget och effekterna av produktions- och effektivitetshöjande åtgärder gör att bolaget ser positivt på utsikterna framöver. De fasta kostnaderna var 13 miljoner kronor lägre jämfört med andra kvartalet i fjol.