facebooktwittermail

Rottneros ökar vinsten

De stigande massapriserna gynnar Rottneros som redovisar en vinst på 21 (7) miljoner kronor för årets första kvartal.

"Den globala massamarknaden fick en stark start på året då de kinesiska inköparna rejält återkommit till marknaden. Naturligtvis har det gynnat Rottneros", skriver koncernchefen Ole Terland i delårsrapporten.

Vintern har annars varit ovanligt sträng. Produktionen har påverkats negativt. Samtidigt har enerigpriserna återigen skjutit i höjden, vilket är extra känsligt för Rottneros som tillverkar mekanisk massa.

Bruken i Vallvik och Rottneros kan komma att investera i bioenergiverksamhet.
"Fordonsbränsle ur skogsråvara förefaller vara särskilt intressant för just oss och våra fabriker. Vi har under kvartalet även lämnat in mycket omfattande ansökningar om EU-bidrag för investeringar i förnyelsebar energi", skriver Ole Terland.
Omsättningen första kvartalet var 400 (407) miljoner kronor. Torbjörn Esping