facebooktwittermail d

Rottneros ökar omsättningen

Rottneros förbättade alla siffror utom kassaflödet under första kvartalet.

Rottneros förbättrade sitt resultat efter skatt med 13 miljoner kronor första kvartalet 2018 jämfört med samma period i fjol. En ökning med närmare 30 procent.
Rottneros förbättrade sitt resultat efter skatt med 13 miljoner kronor första kvartalet 2018 jämfört med samma period i fjol. En ökning med närmare 30 procent. FOTO: ROTTNEROS

STOCKHOLM (Direkt) Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 57 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (43). Resultatet per aktie uppgick till 0:37 kronor (0:28).

Rörelseresultatet var 78 miljoner kronor (57). Resultatet före skatt blev 73 miljoner kronor (56).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 miljoner kronor (38).

Nettoomsättningen uppgick till 541 miljoner kronor (472).

"Det första kvartalet gynnades av en fortsatt stark marknad och innebar en tydlig resultatförbättring trots att en del poster påverkade negativt. Produktionen i Vallvik tyngdes av ett oplanerat stopp medan Rottneros Bruk noterade ett nytt produktionsrekord för ett enskilt kvartal", skriver bolagets vd Lennart Eberleh i rapporten.

"Utöver lägre produktion i Vallvik hölls resultatutvecklingen tillbaka av högre vedkostnader och andra störningar på grund av den kalla väderleken samt av massaprissäkringar. Vårt systematiska kostnadsfokus börjar ge effekt och kommer att ge ett ännu tydligare avtryck på kostnaderna framöver", fortsätter han i rapporten.

LÄS OCKSÅ: Rottneros flaggar för effektiviseringar

LÄS OCKSÅ: Rottneros vd lämnar bolaget