facebooktwittermail d

Rottneros leder stort EU-projekt

Rottneros får nu leda ett nytt EU-projekt med målet att ta fram biobaserade förpackningstråg. Projektet är kostnadsberäknat till 120 miljoner kronor.

Rottneros med bland annat bruket i Värmland ska nu leda ett EU-projekt med syfte att ta fram biobaserade förpackningar.
Rottneros med bland annat bruket i Värmland ska nu leda ett EU-projekt med syfte att ta fram biobaserade förpackningar. FOTO: ROTTNEROS

Det är Rottneros Bruk AB och Rottneros Packaging AB som är med i det nya projektet som heter Pulpacktion. Projektet inleds om en månad och beräknas kosta 125 miljoner kronor under projekttidens fyra år. EU står för 74 procent av projektkostnaden och av de 12 partners som deltar i projektet får Rottneros mest, eller 25 miljoner.

Syftet med Pulpacktion är att ta fram förpackningar som enbart är biobaserade. Rottneros, som redan i dag tillverkar förpackningar av fiber som till största delen är biobaserade, har stor kunskap på området. Bolaget får därför ansvaret för att leda projektet samt ansvar för arbetsströmmar inom trågformning och massautveckling.

Rottneroskoncernens styrelse har även tagit ett strategiskt beslut om att växa inom området för hållbara förpackningar. Det som ett led i att möta ökad efterfrågan på fossilfria produkter och skapa tillväxt inom koncernen.

Projektet finansieras inom ramen för Horizon 2020, som är EU:s program för forskning och innovation.