facebooktwittermail

Ny rotskärare gav bra effekt mot tistel

En horisontell rotskärare från Kverneland gav minst lika bra effekt på tistel jämfört med stubbearbetning och tallriksharvning i ett försök från Sveriges lantbruksuniversitet.

Den horisontella rotskäraren har tagits fram av Kverneland i samarbete med forskare på det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Bilderna visar en prototyp med tre gåsfötter, den rotskärare som testas i försöken har däremot fem breda gåsfötter.
Den horisontella rotskäraren har tagits fram av Kverneland i samarbete med forskare på det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Bilderna visar en prototyp med tre gåsfötter, den rotskärare som testas i försöken har däremot fem breda gåsfötter. FOTO: ANNELI LUNDKVIST SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Redskapet som har tagits fram av Kverneland i samarbete med forskare på det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har fem breda gåsfötter. Gåsfötterna skär horisontellt av hela ytan under mark. Jämfört med stubbearbetning eller tallriksharvning blir störningen av markytan och markfaunan betydligt mindre. Därmed minskar också risken för växtnäringsläckage och erosion.