facebooktwittermail d

Rotryckning lovande i röjskogen

Skogforsk har testat två aggregat för att rycka upp plantor med rötterna i en tidig röjning. Ett av aggregaten är under utveckling.

Naarva P25 drar upp röjstammarna med rötterna. Nu utvecklas en ny variant av rotryckare i Sverige.
Naarva P25 drar upp röjstammarna med rötterna. Nu utvecklas en ny variant av rotryckare i Sverige.

”Rotryckning verkar vara ett lovande utvecklingsspår för mekanisering av röjning av plant- och ungskog”, skriver Skogforsk i en färsk rapport. Där har de gått igenom röjningens förutsättningar och framför allt tittat på två aggregat för att dra upp plantor med rötterna.

Sedan tidigare finns det ett finskt aggregat, Naarva, som drar upp plantorna. Aggregatet är kranspetsmonterat och klämmer fast en eller flera stammar. När kranen lyfts dras plantorna upp.

Saknar skydd

Nu jobbar Holmen tillsammans med en entreprenör med ett nytt aggregat som går under namnet Rotryckan. Det saknar ännu patentskydd och därför är uppgifterna knapphändiga, men grunden är ett kranspetsmonterat aggregat på en skördare. Till skillnad från Naarva Uprooter sker dock rotryckningen kontinuerligt utan att aggregatet måste lyftas. Skogforsks hypotes var därför att det skulle gå att höja prestationen jämfört med Naarva Uprooter då inga lyft- och sänkrörelser behöver göras.

Aggregaten har inte kunnat jämföras på samma plats och samma förare men genom att studera Rotryckan och använda tidigare studier av Naarvan kan Skogforsk ändå dra slutsatsen att Rotryckan ger lovande resultat med högre prestation än Naarvan.

"Naarvaaggregatet är i sin uppbyggnad enkelt medan Rotryckan är mer komplicerat och därmed dyrare att tillverka. Detta ska dock inte påverka det ekonomiska utfallet mer än måttligt", skriver Skogforsk i rapporten.

LÄS OCKSÅ: Röj rätt bland aspen

LÄS OCKSÅ: Succé för att lägga på hög

LÄS OCKSÅ: Fler väljer höstplantering