facebooktwittermail d

Fruktade rotgallnematod hittad i utsädesodling

Ett nytt fall av rotgallnematoder har upptäckts. Nu i ett fält där det odlats utsädespotatis.

–  Jag kan inte spekulera i hur stor risken är att smittan har spridits till andra odlare, säger Carin Bunnvik på Jordbruksverket.