facebooktwittermail d

Nytt gödselmedel lösning mot brist och höga priser


Priserna på väg gödsel tycks vara på väg upp ytterligare och det kan bli svårt att få fram vissa produkter i höst. Så hur ska man tänka inför hösten? Kan ett nytt ekologiskt gödselmedel ersätta mineralgödseln. ATL TV har pratat med en rad företrädare för gödselmarknaden under Borgeby fältdagar.