facebooktwittermail d

Rörvik säljer två sågverk till ATA Timber

Rörvik säljer sågverken i Rörvik och Sandsjöfors till ATA Timber. Samtidigt övertar Rörvik ATAs samtliga aktier i Bergs Timber. Och det lär inte vara den sista strukturaffären i sydsvensk sågverksindustri.

Rörvik krymper men ska enligt VD Per Rodert fortsätta verka för strukturförbättringar i sågverksbranschen i södra Sverige.
Rörvik krymper men ska enligt VD Per Rodert fortsätta verka för strukturförbättringar i sågverksbranschen i södra Sverige. FOTO: HANS RUNESSON

Rörvik Timber säjer sågverken i Rörvik och Sandsjöfors till ATA Timber. Rörvik hade tidigare beslutat att lägga ned sågen i Sandsjöfors men ATA har för avsikt att byta ut såglinjen och driva både den och Rörviks-sågen vidare.

Rörvik har tidigare under året sålt sågverket i Tranemo till Vida och sågverket i Tvärskog till ett polskt företag. Kvar i Rörvik Timber finns nu sågverken i Myresjö, Linghem och Boxholm.

Men samtidigt som Rörvik krympt snabbt blir de nu delägare i ett annat sågverksföretag. I affären med ATA ingår också att Rörvik övertar ATAs 13-procentiga ägarandel i Bergs Timber, och blir därigenom största delägare i Bergs.

– Det behövs en kraftig strukturomvandling inom sågverksbranschen i södra Sverige för att uppnå långsiktig lönsamhet, det bjöd vi in till redan hösten 2013, säger Per Rodert, Rörviks VD. Efter det har vi sonderat med de flesta parter men inte kommit så långt. Då har vi i stället tittat på vad vi kan göra på egen hand.

Sågen i Tranemo passar geografiskt bra in för Vida. Samma sak gäller för ATA som efter köpet av sågarna i Sandsjöfors och Rörvik får fyra sågverk och en massafabrik på småländska höglandet, vilket ger bra kraft på råvarumarknaden, förklarar Per Rodert.

– Strukturförändringen är en överlevnadsfråga. Första steget är att få färre ägare, andra steget är att orka investera långsiktigt i rätt sågverk på rätt plats för att få upp effektiviteten. Det här har redan skett för länge sen i norra Sverige.

Rörvik hade tidigare aviserat nedläggningar i Sandsjöfors och Tvärskog. Nu drivs bägge anläggningarna vidare med nya ägare. Hur rimmar det med strukturomvandling mot färre aktörer och enheter?

– För Sandsjöfors är det enda lösningen att göra som ATA tänker göra, att byta ut klentimmerlinjen mot en modern kubblinje, det kan det finnas utrymme för på höglandet framöver. Det är samma sak som för oss i Linghem där vi bygger en klentimmerlinje eftersom det inte finns någon i regionen och vi kan se ett långsiktigt behov.

Hittills har era åtgärder för strukturomvandling lett till att Rörvik krympt och andra företag vuxit. Vad är nästa steg?

– Nästa steg är att agera via Bergs, som borde kunna passa in i spelet mer än de gjort hittills. Nu blir vi största delägare och kan tänka oss att öka eller minska det innehavet. Men vi kommer göra allt vi kan för alla tänkbara lösningar för en bättre struktur.

Varför är Rörvik så drivande i strukturomvandlingen?

– För att vi har en kapitalstark ägare som vill ha bättre struktur och ökad lönsamhet.

Hur ser Rörvik ut om två år?

– Det är en intressant fråga, det finns hur många alternativ som helst. Jag tror att det kommer vara mycket färre aktörer men som tjänar mer pengar. Om vi sen gör det som ägare, delägare eller på annat sätt får vi se.

Peter Nilsson, VD på Bergs Timber, säger sig ha varit helt ovetande om att de skulle få en ny storägare.

– Men det känns bra, Rörvik är ett företag vi känner sedan länge. Sen vet jag ju inte vad de har för tankar, säger han.

Bergs är själva involverade i en annan strukturaffär, förvärvet av sågverket Jarl Timber, som godkändes vid en extra bolagsstämma i onsdags. Inte heller Peter Nilsson tror att detta är de sista strukturaffärerna inom sågverksbranschen.

– Kartan ritas om i södra Sverige, och det händer mycket. Men det är bra för det är något som vi väntat på länge. Sen får vi se vad det blir för struktur och hur många sågverk som blir kvar, men det är inte på långa vägar över än.