facebooktwittermail d

Rörviks sågverk letar andra ägare

Rörvik Timbers tre sågverk ligger ute till försäljning. Samtidigt minskar bolaget sin inköps- och säljpersonal som en anpassning till den lägre sågverksproduktionen.

Rörvik Timbers vd Per Rodert.
Rörvik Timbers vd Per Rodert. FOTO: HANS RUNESSON

Rörvik Timber sålde under förra året fyra sågverk. Nu är koncernchef Per Rodert öppen med att även resterande tre sågverk är till salu. För närvarande står alla tre sågverken stilla. I Linghem sker en justering av timmerintaget som ett led i intrimningen av de investeringar som gjorts det senaste året. Men Linghem ska snart dra i gång igen, och likaså Boxholm och Myresjö, enligt Per Rodert.

- Det är inget onormalt att stå still lite över jul och nyår, men sen kör vi tills vi hittar andra bra ägare till sågverken. Vi har många intressenter till Linghem, Myresjö och Boxholm. Det här är inga skräpsågverk och fingerskarvningen i Myresjö har aldrig gått så bra som nu.

Drar ned på antalet anställda

Rörvik sålde i somras Tvärskog till ett polskt företag, Tranemo till Vida och sågverken i Rörvik och Sandsjöfors till ATA. Rörvik drar nu ner på antalet anställda inom råvaru- respektive försäljningssidan eftersom behovet av att köpa in råvara har minskat, och det är mindre volymer sågade trävaror som ska säljas.

- Vi har gått ner kraftfullt i produktionen det senaste året och minskat både antal säljare och inköpare. De ska täcka det behov vi har, säger vd Per Rodert till ATL.

När produktionen var som störst, producerade Rörvikkoncernen cirka 1 miljon kubikmeter sågade trävaror. Nu är den nere i mellan 250 000 och 300 000 kubikmeter. Men för svenska skogsägare är Rörvik fortfarande en aktiv inköpare av timmer. Samtidigt sker inköp via det ryska dotterbolaget.

- Det är klart att vi köper råvara och allt som vi kör i sågverken är svensk råvara.

Läs mer: Rörvik Timbers stänger över julen

Läs mer: Bergs Timber köp granskas extra

Läs mer: Rörvik säljer två sågverk till ATA Timber