facebooktwittermail

"Roligt att vara grisföretagare igen"

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet 2016 visar att grisköttsföretagen har en klart förbättrad lönsamhet medan nötkött- och mjölkföretagens lönsamhet är oförändrad. "Det är roligt att vara grisföretagare igen", säger Margareta Åberg, verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare.

Rapporten som görs av LRF Konsult visar återigen på förbättrad lönsamhet för grisföretagen.

– God efterfrågan på svenskt kött lyfter omsättningen i både griskötts- och nötköttsföretagen. Svensk köttproduktion har under flera år varit lägre än den svenska konsumtionen och senare års medvetenhet och preferenser hos konsumenter har medfört välbehövlig merbetalning till de svenska bönderna, kommenterar Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk på LRF Konsult.

Flera faktorer

Margareta Åberg, verksamhetsledare på Sveriges grisföretagare menar att det är flera faktorer som bidragit till grisföretagens förbättrade resultat.

– Det är framför allt den starka efterfrågan på det svenska köttet och branschens gemensamma satsningar för lönsamhet som ligger bakom den utvecklingen. Den har sen gjort att vi kunnat hålla stånd mot det europeiska köttet som varit väldigt billigt. På gårdsnivå har vi också lyckats höja produktiviteten, säger Margareta Åberg.

Margareta Åberg, verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare.
Margareta Åberg, verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare. FOTO: SARA JOHANSSON

Det sägs att det är svårt att låna pengar till nyinvesteringar?

– Det är inget jag hört direkt, men det är klart att det är frågan om väldigt stora investeringar på 20-30 miljoner kronor. Men signalerna branschen får från bankerna är att man är positiva. På det hela är det roligt att vara grisföretagare igen efter flera tuffa år, konstaterar Margareta Åberg.

Margareta Åberg, verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare.
Margareta Åberg, verksamhetsledare på Sveriges Grisföretagare. FOTO: SARA JOHANSSON

Bra skördar

På spannmålssidan har priserna för spannmål sjunkit under året men tack vare bra skördar bedöms lönsamheten endast bli något försvagad.

Att mjölkmarknaden svängt under hösten med återhämtade mjölkpriser och förväntade lägre foderkostnader räcker inte.

"Oförändrat låg"

Lönsamheten förblir oförändrat låg i mjölkföretaget. För nötköttsföretaget bedöms lönsamhetsnivån bli oförändrad till följd av höjda livdjurspriser.

– Den starka efterfrågan och allt färre mjölkbesättningar bidrar till underskott på livkalvar vilket lyft priset på livdjur och medför att nettomarginalen i nötköttsföretaget inte förändras, konstaterar Jimmy Larsson.