facebooktwittermail

Röjningsberget växer kraftigt

Det ackumulerade röjningsbehovet växte med sex procent under 2015. Skogsägare måste röja mer för att minska röjningsberget uppmanar Skogsstyrelsen.

Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell.
Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell. FOTO: HENRIK DAMMBERG

På Ölanda säteri utanför Skara röjer Gunilla Abelsson Tell undan björksly i en granplantering. Röjningssäsongen har kommit igång senare än vanligt eftersom löven suttit kvar ovanligt länge.

– Klimatförändringen är vår generations kamp. Det är en sådan oerhörd tillväxt i skogen så det gäller att hänga med, säger Gunilla Abelsson Tell.

Tre röjningar kan behövas

Hon försöker planera arbetet så att röjning utförs två gånger innan första gallringen. Men ibland kan tre röjningar behövas.

– Det är viktigt att fysiskt vara mycket i skogen och med egna ögon se var arbetet måste sättas in, säger Gunilla Abelsson Tell.

Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell.
Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell. FOTO: HENRIK DAMMBERG

Hon har sammanlagt 550 hektar skog som hon tog över ifjol. Pappa Nils Johan Sahlström har varit en engagerad skogsman i decennier och Gunilla Abelsson Tell fortsätter i samma anda. Skogen är därför väl röjd.

Röjningsberget ökar

Men i Sverige som helhet ökar röjningsberget. 2015 fanns det hela 1,5 miljoner hektar skogsmark i behov av omedelbar röjning.

Året innan var det 1,4 miljoner hektar, enligt Skogsstyrelsen.

– Vi hade hoppats på en trend med ökad röjning. Skogsägarna behöver röja mer för att få en fortsatt minskning av arealen med omedelbart röjningsbehov, säger Lars Karlsson, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell.
Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell. FOTO: HENRIK DAMMBERG

Röjningens stora trender

Skogsstyrelsen räknar på treårsintervall för att se röjningens stora trender. Åren 2013-2015 röjdes det i snitt 257 000 hektar per år i Sverige, vilket är en minskning jämfört med treårsmedeltalen för 2012-2014 och 2011-2013.

– Många röjer för sent. Det tar dubbelt så lång tid att röja om de är fem meter höga jämfört med om de är tre meter höga, säger Lars Karlsson.

Det var främst under 1990-talet som det röjdes alldeles för lite i Sverige. Skälen till det var bland annat lågkonjunkturen och den nya skogsvårdslagen där röjningsplikten slopades.

Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell.
Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell. FOTO: HENRIK DAMMBERG

Efter 2003 kom ett trendbrott och därefter har röjningstakten successivt ökat. Under några år röjdes det så mycket att det uppdämda röjningsberget minskade något. Men den ökningen verkar nu plana ut.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi röjer betydligt mer idag än för 15 år sedan. Det ser man tydligt när man är reser runt i skogarna, säger Lars Karlsson.

På Ölanda anlitar Gunilla Abelsson Tell Sydved för en stor del av röjningen. Men hon är med och avgör var växtligheten runt plantorna är för hög och för tät.

– Om man ger plantorna en chans och ser till att de får ljus, då blir det bättre ekonomi i slutändan, säger Gunilla Abelsson Tell.

Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell.
Ökat röjningsbehov. Det behöver röjas mer i de svenska skogarna, enligt Skogsstyrelsen. Det ackumulerade röjningsberget minskar inte. Här röjer Gunilla Abelsson Tell. FOTO: HENRIK DAMMBERG

Fakta:

2013-2015 röjdes det i snitt 257 000 hektar per år.

2012-2014 röjdes det i snitt 285 000 hektar per år.

2011-2013 röjdes det i snitt 265 000 hektar per år.

Skogsstyrelsens beräkning utgår från uppgifter från riksskogstaxeringen. Det finns en annan beräkning av röjningen som bygger på Skogsstyrelsens intervjuer med skogsägare. Den visar en betydligt större röjningtakt.

Enligt den röjdes det i snitt hela 418 000 hektar per år under åren 2013-2015. Men enligt Clas Fries på Skogsstyrelsen innehåller skogsägarnas intervjusvar med säkerhet en del överskattning. Siffrorna från riksskogstaxeringen är objektiva och därmed statistiskt säkrare.