facebooktwittermail d

Rödlistade raggbocken tillbaka i Västerbotten

Raggbocken är en ovanlig skalbagge som inte har funnits i Västerbotten på närmare 50 år. Nu har den återigen siktats.