facebooktwittermail d

Röda siffror för pressat Setra

Ett tuffare marknadsläge i kombination med högre råvarukostnader pressar träindustrikoncernen Setras resultat för årets första kvartal.

Rörelseresultatet uppgick till en förlust på 48 miljoner kronor, att jämföra med 15 miljoner i vinst motsvarande period i fjol.

- Periodens negativa resultat förklaras främst av en ogynnsam relation mellan råvarupriser och marknadspriser, säger koncernchefen Börje Bengtsson i en kommentar.

Nordafrika slog hårt


Nettoomsättningen uppgick till 1,1 miljarder, vilket kan jämföras med fjolårets 951 miljoner. Ökningen är enligt Setra ett resultat av högre volymer. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -122 (-55) miljoner kronor.

Den politiska händelseutvecklingen i Nordafrika har framför allt påverkat försäljningen av furuprodukter, med minskade volymer till bland annat Algeriet och Egypten. Mot slutet av kvartalet har dock en viss återhämtning skett.

Börje Bengtson räknar med en positiv marknadsutveckling andra halvåret 2011:

- Takten i marknadens återhämtning är fortfarande svårbedömbar och råvarupriserna ligger, relativt marknadspriserna, fortfarande på en allt för hög nivå.Den underliggande efterfrågan på trävaror är dock stigande, säger han. ATL.nu