facebooktwittermail d

Röda siffror för Bergs Timber

Bergs Timbers rapport för perioden 1 december till 28 februari 2011 visar röda siffror.

Resultatet efter skatt blev -18,6 miljoner kronor, att jämföra med -2,2 miljoner för samma period förra året.

Resultatet beror främst på försämrade marginaler vid försäljning av sågade trävaror. De har, i jämförelse med samma period förra året, påverkats båda av minskade försäljningspriser på trävaror och ökade råvarukostnader, skriver Bergs Timber i rapporten.

Röda siffror


Rörelseresultatet uppgick till -21,6 miljoner kronor, att jämföra med -0,6 miljoner förra året. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -25,2 (-3,0) miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 186,6 (164,7) miljoner kronor.

Delårsperioden


Nettoomsättningen för delårsperioden 1 september 2010-28 februari 2011 uppgick till 401,8 (380,2) miljoner kronor. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -29,1 (6,0) miljoner kronor.

Angående framtidsutsikterna kommenterar Bergs Timber att man så sakteliga ser att efterfrågan från Egypten, som är den viktigaste trävarumarknaden i Nordafrika, kommer tillbaka.ATL.nu