facebooktwittermail d

Robotinvesteringar skjuts på framtiden i krisens spår

De två stora robotföretagen De Laval och Lely märker minskad ordertillströmning i mjölkkrisens spår. Hårt trängda bönder ringer och ber om anstånd med betalningarna.

Ungefär var fjärde svensk ko mjölkas med robot och andelen har stigit kontinuerligt under flera år. Varje robot är med nödvändig kringutrustning en investering på uppemot 1,5 miljon kronor.

– En del investeringar skjuts på framtiden även om de allra flesta fullföljs enligt plan. Är bygget redan i gång är det svårt att stoppa processen, säger Johan Bavelin, vd för Lely Center i Lidköping.

Samma bild

Konkurrenten De Laval har ungefär samma bild av läget. Däremot drabbas inte servicesidan på alls samma sätt.

– Har man väl investerat i en anläggning måste man vara rädd om det man har och det kan faktiskt bli ett uppsving på eftermarknadssidan i dåliga tider. Nu är dock läget såpass dåligt att även den har gått ned, säger Bengt Norrgren, vd för De Laval Sales AB.

Nya robotar

Både Lely och De Laval betonar att det fortfarande säljs nya robotar och det inkommer nya förfrågningar från kunder. Svårigheten för de bönder som vill investera är att få med sig bankerna så länge intjäningen är dålig.

– De senaste månaderna har vi sålt ett 20-tal robotar så det är inte stendött på något sätt även om försäljningen blir lägre ett år som detta. Vi hade två dåliga år 2012 och 2013 och tyvärr blev återhämtningen under 2014 alltför kortvarig, säger Bengt Norrgren.

Utökar produktionen

Det låga mjölkpriset har sammanfallit med en period när det inte har gått att få investeringsstöd från länsstyrelserna i väntan på det nya landsbygdsprogrammet vilket förvärrat läget.

Den försäljning som ändå skett går, enligt Jonas Svensson, försäljningschef på Lely Nordic, i huvudsak till befintliga kunder som utökar produktionen.

– Bankerna vill se stödet inbetalt på kontot innan de beviljar lån. Om nu stöden kommer i september–oktober hinner vi ändå inte att leverera innan årets slut, säger Jonas Svensson.

Anstånd med betalningen

Dålig likviditet på mjölkgårdarna har enligt Bengt Norrgren på De Laval lett till att bönder vänder sig till robotföretaget och ber om anstånd med betalningen.

Det gäller både avbetalningar och serviceavgifter.

– Vi har inte blivit drabbade av någon konkurs men däremot några enstaka fall av ackordsuppgörelser. Jag ser det inte som ett problem i nuläget och min uppfattning är att våra kunder försöker göra rätt för sig så gott det går, säger Bengt Norrgren.

Att investera

Johan Bavelin på Lely Center i Lidköping påpekar att det trots det låga mjölkpriset finns flera faktorer som talar för att investera.

– Energin är billig, räntorna låga och vi har något sjunkande byggkostnader. Vi ser att många har ökat produktionen med vår utrustning och det innebär att de står redo när mjölkpriset stiger, fortsätter Johan Bavelin.

De Laval och Lely är helt dominerande på den svenska marknaden med ungefärliga andelar på 50 respektive 45 procent.

 

LÄS MER: Ingen svensk gård på plus med dagens mjölkpriser –– I toppskiktet i lönsamhet av mjölkgårdarna