facebooktwittermail d

Robotföretag tecknade olagliga avtal

Mjölkrobotföretaget Lely Nordic och fyra av dess danska franchisetagare har fällts för konkurrensbrott.

Det är Konkurrenceankenævnet som fastställer Konkurrensrådets beslut från juni i fjol att Lely Nordic och franchisetagarna har överträtt konkurrenslagen genom att dela marknader och koordinera priser på bland annat mjölkrobotar.

"Lely Nordics och de fyra danska franchisetagarnas olagliga avtal kan ha påverkat priser, utbud och kvalitet på Lely-produkter till skada för de lantbrukare som har köpt dem", säger Agnete Gersing, direktör vid Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, det danska Konkurrensverket, i ett pressmeddelande.

"Domen understryker att Lely Nordic också har ett medansvar för de olagliga avtalen. Även om Lely Nordic inte självt är aktivt på den berörda marknaden, har företaget aktivt deltagit i de konkurrensbegränsande avtalen mellan franchisetagarna och haft ett direkt ekonomiskt intresse i det", fortsätter hon.