facebooktwittermail d

RO: McDonalds reklam lurar kunden

McDonalds hamburgerreklam är vilseledande. Det fastslår Reklamombudsmannen, RO, efter en anmälan mot företagets marknadsföring.

Anmälaren, en privatperson, reagerade på en formulering i den text som sedan 2012 finns på Mcdonalds brickunderlägg.

Endast 45 procent

På bladet finns en ruta vars med en bild på en traktor som plöjer en åker med en kyrka och blå himmel i bakgrunden.

Under rubriken ”Här någonstans börjar resan till McDonalds” följer en text med följande lydelse:

”Vi samarbetar med över tusen svenska bönder som varje dag, året om, jobbar för att du ska få så bra råvaror som möjligt när du äter hos oss. Vår mjölk från Arla är exempelvis ekologisk och våra hamburgare består alltid av 100 % nötkött. Inget annat! Läs mer om samarbetet och var vår mat kommer ifrån på www.mcdonalds.se/bonde”.

Anmälaren tyckte att McDonalds sätt att uttrycka sig kan få kunderna att tro att företagets hamburgare består av uteslutande svenskt nötkött.

I själva verket är endast cirka 45 procent av hamburgerköttet, som ATL tidigare berättat, svenskt.

Information på webben

McDonalds anser dock inte att reklamen är vilseledande. Företaget hänvisar till att det på företagets hemsida klart framgår att en viss del av köttet kommer från Polen.

Enligt McDonalds ska reklamen ses som ett tillkännagivande av företagets strävan mot att stärka svenskt lantbruk och i förlängningen svensk nötköttsproduktion.

Reklamen utgör således inte ett vanligt köperbjudande, skriver Mcdonalds i ett yttrande till Reklamombudsmannen.

Håller inte

Men det resonemanget håller inte, enligt RO.

I beslutet konstateras att texten är vilseledande och att den strider mot internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

"Det faktum att det på McDonalds webbplats finns information om att köttet inte alltid är svenskt neutralisrar inte intrycket man får av brickunderläggen", skriver RO Elisabeth Trotzig i ett uttalande.