facebooktwittermail

Varnar: ”Riskfaktor att dra ner på forskning om arbetsmiljö”

Varje år inträffar flera dödsolyckor i lantbruket. Nu varnar Gröna arbetsgivare för att forskningen på arbetsmiljöområdet prioriteras ned – inte minst då SLU:s enda professur i arbetsvetenskap försvinner.

Peter Lundqvist innehar den enda professuren i arbetsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Troligen är det också den sista: När han går i pension 2022 försvinner professuren och fokus skiftas i stället mot företagsledning.