facebooktwittermail d

Risken för fler sjukdomsutbrott ökar

Mörarp

Utbrott av fågelinfluensan i en svensk tamfågelbesättning var inte oväntat. Risken ökar nu för flera sjukdomsutbrott, enligt fjäderfäbranschen.

Sofia Holmberg.
Sofia Holmberg. FOTO: HANS DAHLGREN

Beskedet från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA onsdagen 23 november, att det var fågelinfluensa som dödade värphöns hos äggproducenten Aniagra på var egentligen inte någon överraskning. Åtminstone inte för produktionsledaren Sofia Holmberg.

Hon var den som först upptäckte ett onormalt stort antal döda höns i hus tolv.

– För oss i branschen hade det bara varit en tidsfråga innan första utbrottet i en svensk tamfågelbesättning skulle komma, säger hon till ATL.

Cirkulerat i Europa

Sofia Holmberg.
Sofia Holmberg. FOTO: HANS DAHLGREN

Tillsammans med bolagets vd Anders Lindeberg har hon sett hur smittan cirkulerat bland vildfåglar ute i Europa.

– Den har funnits där ute under lång tid och det var så påtagligt att den kröp närmare och närmare under hösten.

Sofia Holmberg tror att utbrottet kommer att följas av fler hos andra svenska producenter.

– Med tanke på hur klimatet utvecklas lär det här komma att ske tätare framöver, säger hon.

Varmare klimat

Tesen är att det är ett varmare klimat som har gjort att sjukdomarna sprider sig längre och längre upp i Europa.

– Vildfåglar flyger ju efter vinden och när det blir varmare är risken också större att de flyger in över Sydsverige. Vi har också haft fler utbrott av Newcastle och salmonella än för bara tio år sedan, säger Anders Lindberg.

Sofia Holmberg.
Sofia Holmberg. FOTO: HANS DAHLGREN

Han sitter som ordförande i Svenska äggs producentråd där den ökade risken för att få in sjukdomar som fågelinfluensa, newcastle och rödsjuka nu blir en ständig punkt på mötesagendan.

Flera faktorer

På SVA som testar fåglar för misstänkt smitta, säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl att riskerna för sjukdomsspridning har blivit större.

Men han menar att det är flera faktorer som samverkar.

– Det kan till exempel vara klimatet, miljöförändringar, produktionsförhållandena för fjäderfä och handelsmönster när det gäller trafiken med djur och fåglar över hela världen. Det ökar det risken för spridning av sjukdomar, säger han.

Sofia Holmberg.
Sofia Holmberg. FOTO: HANS DAHLGREN

Viruset har spridits

Karl Ståhl kan inte med säkerhet slå fast att det är just klimatförändringar som ligger bakom spridningen av fågelinfluensan.

– En viktig faktor är hur fjäderfän produceras. Viruset kommer från början från tamfåglar i Sydostasien och har spridits till vilda fåglar som sedan för det vidare. Det som är speciellt med H5N8 är att det lyckats anpassa sig och spridas på ett sätt och med en effektivitet vi inte sett tidigare, säger han.

Sofia Holmberg.
Sofia Holmberg. FOTO: HANS DAHLGREN

VIDEO: Aniagras vd berättar om arbetet