facebooktwittermail

Riskabel sådd rekommenderas

Mot bakgrund av de två senaste årens kalla vintrar är det riskfyllt för bönderna att så sina grödor på hösten. Men det är en risk många ändå är beredda att ta.

- Som bonde vet man ändå aldrig riktigt hur det ska gå, säger Per Olsson, lantbrukare i småländska Gamleby, till Sveriges Radio Kalmar.

Hushållningssällskapet i Kalmar rekommenderar också höstsådd, trots två besvärliga vintrar i följd.

- Höstspannmål och höstoljeväxter har bättre täckningsbidrag än vårsådda grödor, säger Hans Romarker, växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet i Kalmar, till radion.

Grödor som sås på hösten hinner etablera sig bättre, vilket leder till en bättre skörd och bättre betalt.

Viktigt välja rätt


Hans Romarker tycker att det är viktigt att välja sorter som är lämpliga att så i det område där man bor. Blir vintrarna värre kommer vissa sorter inte längre att kunna sås i Sverige.

- Vi måste kanske välja lite mer vinterhärdiga sorter i dag än vad vi hade för till exempel tre eller fyra år sedan. Vissa sorter, som höstkorn till exempel, är geografiskt sett på gränsen här, säger han. ATL.nu