facebooktwittermail d

Riskabel dammexponering i markberedaren

Nivåerna av mögel och bakteriegifter kan ligga över gränsvärdena vid markberedning, visar finsk studie.

Efter att ha legat över vintern kan hyggesavfallet innehålla stora mängder bakteriegifter och mögel, och förare av markberedare risker att utsättas för skadliga nivåer.
Efter att ha legat över vintern kan hyggesavfallet innehålla stora mängder bakteriegifter och mögel, och förare av markberedare risker att utsättas för skadliga nivåer. FOTO: JAN VAINULT

Förare av markberedare och skogsplanterare blir oftare sjuka under våren när de arbetar på hyggen, konstaterar finska Arbetshälsoinstitutet. Orsaken har antagits vara dammet från hyggesavfall som tas bort inför markberedning och plantering. Nu har Arbetshälsoinstitutet genomfört en undersökning som också bekräftar att hyggesavfallet innehåller stora mängder bakterier och mögel som i samband med markberedning orsakar höga koncentrationer av luftföroreningar.

Bakterier och mögel

Enligt undersökningen var koncentrationerna av mögelsvampar, trädamm och bakteriegifter så höga att de överskred rekommendationerna för vad som är skadligt. Framför allt bakteriegifterna minskar under sommaren när hyggesavfallet torkar, men halterna av mögel och bakterier är höga även under andra tider av året än på våren. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika att andas in dammet samt att hindra att det kommer in i förarhytten, skriver Arbetshälsoinstitutet.

Så kan maskinförare skydda sig mot skadligt damm:

Samla hyggesavfallet i högar för torkning redan när det är färskt. Det minskar dammbildning och underlättar arbete på hygget.

Tänk på vindriktningen vid markberedning.

Håll fönster och dörrar på maskinen stängda.

Se till att hålla luftkonditionering och filter i skick så att det går att arbeta även med stängda fönster och dörrar. Luftfiltren bör rengöras varje dag och skakas ur efter varje skift.

Källa: Arbetshälsoinstitutet