facebooktwittermail d

Risk att lantbrukets djur i Dingle blir utan jour

Veterinärbristen gör att Dingle distrikt snart riskerar att stå utan jourverksamhet för lantbrukets djur. Jordbruksverket har påbörjat en upphandling för att ta reda på om någon annan privat aktör vill ta på sig uppdraget.