facebooktwittermail d

Risk för stora barkborreangrepp även i år

Hög förökning av granbarkborre under fjolåret innebär risk för fortsatt stora angrepp även i år.