facebooktwittermail d

Risk för snömögel även i år

Även i år kan Mälardalens odlare drabbas av snömögel. Snö som legat länge på mark utan tjäle gör att möglet trivs.

Förra våren drabbades stora delar av Mälardalsområdets vårväxtlighet av snömögel - både gräsmattor och spannmål angreps och ruttnade bort.

Lantmännen konstaterade exempelvis att cirka 80 procent av all råg som såtts hösten innan hade slagits ut, rapporterar Länstidningen i Södertälje .

Något bättre


Även i år ser det bekymmersamt ut, enligt lantbrukaren Per Fimmerstad som även driver ett gräsmatteföretag.

- Så här långt tycker jag att det ser något bättre ut i år, möjligen beroende på att det var nästan snöfritt i månadsskiftet januari-februari, vilket gjorde att vi fick lite tjäle innan nästa snö kom. Förra året däremot låg snön hela vintern på otjälad mark.

Enligt Per Fimmertad dröjer det dock någon månad till innan vi har ett facit.ATL.nu