facebooktwittermail

Risk för bränder över hela landet – så skyddar du din skog

Över hela landet råder risk för skogsbränder och det varnas för höga temperaturer. Men det finns en mängd riktlinjer inom skogsbranschen som är till för att förbygga bränder.

– Det är viktigt att man har ett lokalt samråd och kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas, säger Rolf Björheden.

FOTO: MOSTPHOTOS

Som ATL tidigare rapporterat råder risk för skogsbränder på flera håll i landet. Det finns en stor antändningsrisk och elden kan lätt sprida sig i skogsmarken. På onsdag utfärdade SMHI en klass 1 varning över Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten för mycket höga temperaturer. Sedan i fredags omfattar varningen även Uppsala, Stockholm, Västmanland och Södermanland.