facebooktwittermail

Risk för newcastlesjuka i Karlskoga

Utegående fjäderfä och andra tamfåglar i Karlskoga kommun ska hållas inomhus, larmar Jordbruksverket om.

Detta efter att man hittat virus som kan orsaka newcastlesjukan hos döda, vilda duvor i området. ATL.nu