facebooktwittermail d

Risk för massavlivning av grisar i Storbritannien

Brittiska grisproducenter har drabbats hårt av både pandemin och Brexit. Nu kan de tvingas avliva 120 000 grisar på grund av personalbrist hos landets slakterier.