facebooktwittermail d

”Risk för livsmedelsbrist och inflation”

Skurup

Som ordförande för Spannmålsodlarna har Johan Karlzén varit en envis kritiker av prissättningen på svensk spannmål. Men nu har nya orosmoln seglat upp som gör att den frågan hamnar i skymundan.