facebooktwittermail

Risk för kvalitetsproblem på skörden

Skörden har kommit halvvägs med överlag goda resultat. Men regn skapar oro för kvalitetsproblem på det som återstår att tröska.

Den som har sått tidigt bör vara medveten om riskerna för angrepp av snömögel och stråknäckare menar Elisabeth Thisner, Hushållningssällskapet Skaraborg.
Den som har sått tidigt bör vara medveten om riskerna för angrepp av snömögel och stråknäckare menar Elisabeth Thisner, Hushållningssällskapet Skaraborg. FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt Jordbruksverkets prognos blir den totala spannmålsskörden i Sverige 5,9 miljoner ton vilket är 10 procent mer än den genomsnittliga skörden för senaste fem åren. Totalt är ungefär 75 procent av skörden klar i södra Sverige, 60 procent på Gotland och i östra Sverige och något lägre i västra Sverige. I Mälardalen återstår 75 till 80 procent av skörden enligt Lantmännens bedömning. Kvaliteten är överlag bra på det som kommit in hittills med avseende på exempelvis falltal, rymdvikter och proteinhalter.