facebooktwittermail d

Risk för digitalt B-lag på landsbygden

I 20 procent av landets kommuner saknar mer än vart fjärde landsbygdsföretag möjlighet till fiberuppkoppling.

– Det finns en risk för digitala A- och B-lag, säger Mikael Ek, vd för Stadsnätsföreningen.