facebooktwittermail d

Risk för brist på ekologisk julskinka

De kommande månaderna blir viktiga för svensk grisproduktion. En stabil prisutveckling under 2015 gör att många producenter hoppas på framtiden. Efterfrågan på svenskt griskött är stark och till jul räknar branschen åter med brist på ekologisk skinka.

– Det känns betydligt stabilare än för två år sedan, säger Ingemar Olsson ordförande för Sveriges grisföretagare.

Trenden för griskött är densamma som för nötkött, alltså att konsumenterna är villiga att betala mer för det svenskproducerade. I slutet av augusti var avräkningspriset på svenskt griskött cirka 24 procent högre än genomsnittspriset i EU, enligt Jordbruksverkets statistik.

– Det positiva är att den merbetalningen täcker den extrakostnad som finns på svenskt jordbruk. Vi är mer likvärdigt behandlade nu, säger Ingemar Olsson.

Stabilitet

Dessutom har skillnaden varit ganska stabil i över ett år nu. Och just stabilitet är något som grisproducenterna efterfrågar.

– Vår förhoppning är att få långsiktighet i produktionen för att våga återinvestera, säger Ingemar Olsson.

Hans bild är att många grisproducenter har gamla stallar med stora investeringsbehov. Det har byggts väldigt lite se senaste åren. Men nu ska han själv bygga till en grisningsavdelning.

– Vi har 800 suggor och 5 000 slaktsvin per år. Det blir en liten ökning av produktionen nu, säger Ingemar Olsson.

Avräkningspriset måste upp

Enligt Per-Anders Didriksson, ordförande för Skaraborgs grisproducenter, räcker det inte med att nivån är stabil. Avräkningspriset måste upp. Det ligger ännu klart under den pristopp som inföll sommaren 2013.

Hans rekommendation till den som vill satsa är att investera klokt. Det är kanske dags att byta inredning eller ventilation. Sen i nästa skede kan det vara dags för en expansion.

– Jämför med mjölkproducenterna. De gjorde stora investeringar i hela Europa. Sen visar det sig att marknaden inte hänger med, säger Per-Anders Didriksson.

Svacka efter jul

Grisköttprisets kurva brukar stiga under hösten för att gå ner i en svacka efter jul, även om tendensen de senaste åren har varit att kurvan jämnats ut.

– Skulle priset sjunka nu i höst är det ett tecken på att man plockat ut ett högre pris än vad marknaden klarar, säger Ingemar Olsson.

Brist på ekoskinka

Efterfrågan på ekologiska alternativ fortsätter att växa. I fjol ökade Icas försäljning av ekologisk julskinka med 53 procent. Joakim Sköld Östling, kategoriansvarig för kött, fisk och fågel vid Ica Sverige, bedömer att ökningen i år blir ytterligare omkring 15 procent.

Köttbranschens bedömning är dock att ekoskinkorna inte kommer att räcka till.

– Eko ökar varje år och det kommer att bli brist i år igen. Utan aktiviteter skulle vi ha kunnat sälja 20-30 procent mer ekoskinka, så stor är efterfrågan, säger Dirk van der Krogt, kategoriansvarig för ekologiskt kött och chark vid Svenskt Butikskött.

Mindre skinkor oftare

Vad gäller konventionell skinka är trenden att kunderna köper mindre skinkor, men vid fler tillfällen. Totalvolymen bedöms bli relativt oförändrad.

– Man köper hellre en mindre skinka vid två tillfällen än en stor skinka vid ett tillfälle. Det innebär att styckningen kan utvecklas så att man får ut fler skinkor från varje djur, säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt Kött.

 

RELATERAT: Svensk grisbonde kräver del av mjölkböndernas krispengar –– Oroväckande uppgifter om danskt griskött