facebooktwittermail

Risk att skogen inte klassas som hållbar

Får svenskt lantbruk grönt ljus i EU:s nya kriterier för hållbara investeringar? Bransch, miljörörelse och regering väntar på EU-kommissionens nästa bud.

Sveriges regering, riksdag och skogsbransch har vänt sig emot EU-kommissionens förslag och anser att konventionellt skogsbruk ska betraktas som hållbart.
Sveriges regering, riksdag och skogsbransch har vänt sig emot EU-kommissionens förslag och anser att konventionellt skogsbruk ska betraktas som hållbart. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Inom någon vecka väntas EU-kommissionen presentera ett nytt förslag på vilka kriterier som ska gälla för att investeringar ska få kallas hållbara på finansmarknaden, den klassificering som kallas taxonomi. Det senaste försöket, i november, möttes av kritik som var massiv i mängd, runt 46 000 synpunkter skickades in, och spretig i vad som kritiserades.