facebooktwittermail

Fårägare om politikerträffen: ”Viktigt att vi möts”

Fårnäringens dag anordnades för första gången i riksdagen. Vi tog tempen på tillställningen genom att fråga några av lantbrukarna som kommit dit. 

Ulrika Eriksson driver fårverksamheten på Tuna Kungsgård.
Ulrika Eriksson driver fårverksamheten på Tuna Kungsgård. FOTO: CECILIA PERSSON

Ulrika Eriksson, lammproducent, Linköping

Hur upplevde du Fårnäringens dag i riksdagen? 

– Det har varit givande debatter med ämnen som berör väldigt många. Det är det som har gett mest tycker jag.

Vilken är den viktigaste politiska frågan för dig som fårägare? 

– Det är CAP-diskussion och frågan om hur de nya stöden ska fördelas. Vi har småskalig lammproduktion som jag försöker försörja mig på och så har vi en lite större spannmålsodling på gården. Hur kommer vi att klassas som gård i den nya bedömningen. Kommer vi att få mindre stöd? Hur ska man hantera det som företagare? Vad vill politikerna?