facebooktwittermail d

Lokalproducerat går hem i Åbolands skärgård

Heisala, Finland

Rinnanbäck gård ligger på ön Heisala i Åbolands skärgård i Finland och här produceras flera tusen liter mjölk om dagen. Nu har man tagit ett steg vidare och hittat ett sätt att förädla den egna gårdens mjölk.